Diensten voor basisschoolleerlingen

Intake
Aan de slag
Evaluatie
Resultaat

Bijles

De Studietuin hanteert een vaste intake-procedure. Aan de hand daarvan kunnen wij nauwkeurig vaststellen waar de problemen precies liggen en hoe deze zo snel mogelijk op te lossen. Of het een rekenprobleem, moeite met spelling of begrijpend lezen is: De Studietuin heeft voldoende deskundigheid en oefenstof om uw kind te helpen. Wij geven intensieve ‘bijles-op-maat’, geven individuele aandacht, gaan terug in de stof, werken met oefenbladen, concrete materialen en uitgebreid geteste computerprogramma’s om de basisstof bij te spijkeren. Zo kan uw kind zelfvertrouwen ontwikkelen, neemt het plezier in de lessen op school (weer) toe en zullen betere prestaties volgen.

Extra aandacht hebben wij voor begrijpend lezen; een intensieve woordenschattraining zal daarbij niet ontbreken. Een goed begrip van de tekst is cruciaal voor een geslaagde schoolcarrière. Ook redactiesommen zullen veelvuldig de revue passeren. Hierbij is niet alleen tekstbegrip van belang, maar ook het omzetten van het verhaaltje naar de som; wat wordt er gevraagd en hoe reken je die som vervolgens uit.

Ouders en de leerkracht van een leerling kunnen de prestaties van het kind bij De Studietuin op de voet volgen. Men kan inloggen op een digidossier waarin door de begeleiders, elke keer dat de leerling een bijles heeft gevolgd, wordt bijgehouden wat er met de leerling is behandeld. Ook worden er notities gemaakt over het functioneren van een leerling. Er wordt gelet op concentratie, inzet, kunde, etc. Op deze manier ontstaat er een overkoepelend beeld waar ouders, de school, De Studietuin en de leerling in het bijzonder zijn voordeel mee kan doen.

We geven les op de eigen locaties van De Studietuin, maar komen ook naar school. Zo kunnen leerlingen tijdens schooltijd worden ondersteund.

Begeleiding dyslexie/dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie: onhandig, moeilijk, maar heel goed mee te werken. In samenwerking met het IWAL, Instituut voor dyslexie, geven wij speciale aandacht aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Daar waar het IWAL gericht oefent met materiaal om te helpen bij dyslexie, biedt De Studietuin overkoepelende hulp, dat wil zeggen, De Studietuin kan op alle gebieden/alle onderdelen ondersteuning geven aan leerlingen. Het gaat om de combinatie van enerzijds gerichte begeleiding bij dyslexie en anderzijds algemene ondersteuning bij vakinhoudelijke zaken, maar ook werken aan zelfvertrouwen, faalangst, het geven van aandacht, kortom algehele steun.

Zowel voor leerlingen die voor dyslexie worden behandeld en tegelijkertijd hulp kunnen gebruiken bij hun schoolwerk, als voor leerlingen die (net) klaar zijn met een dyslexie-behandeling biedt De Studietuin uitkomst. Juist voor de groep die is uitbehandeld is het van belang opgevangen te worden. Je bent klaar met de behandeling en dan? Hoe ga je het nu zelf verder aanpakken en een en ander bijhouden? Die overgang is vaak abrupt en een beetje onwennig. De Studietuin heeft voor deze leerlingen een goede nazorg. We beschikken over de juiste oefenstof en oefenwijze om leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie te begeleiden. Daarnaast zet De Studietuin zich in voor (het versnellen van) de aanvraag van een dyslexie-onderzoek dat doorgaans door de basisschool wordt aangevraagd. Zo nemen wij ook contact op met de basisschool wanneer wij dyslexie of dyscalculie vermoeden.

Citotraining

De citotoetsen blijken elke keer weer een bron van stress voor zowel leerlingen, als ouders, als scholen. Ondanks dat tegenwoordig weer net als vroeger het advies van de school zwaarder telt, heeft de uitslag van de citotoets een ongekende waarde. De Studietuin verzorgt voorafgaand aan de citotoetsen en entreetoetsen een speciaal citotoetsprogramma.

Niet alleen in groep acht is de citotoets van belang, vanaf de eerste groep kan al worden getoetst, alles wordt opgeslagen en vanaf groep zes begint het echt mee te tellen. De Studietuin verzorgt voorafgaand aan de citotoetsen en entreetoetsen een speciaal citotoetsprogramma. Afhankelijk van de groep van de leerling en de wens van leerling en ouder, zijn er verschillende citotrainingen mogelijk.

Klaar voor de brugklas!

Naast De Studietuin basis hebben we voor de groep 8 leerlingen ook een ‘Klaar voor de brugklas!’-programma. Er zit veel tijd tussen de laatste Cito-toets en het daadwerkelijk naar de middelbare school gaan. Het komt vaak voor dat na de Cito-toets de motivatie wegzakt. Dit leidt dan tot niet zulke vruchtbare schooldagen. En hoe leuk en goed de ‘groep 8 musical’ ook is, het draagt meestal niet bij aan een voorbereiding op de middelbare school.

Het ‘Klaar voor de brugklas!’-programma is er om een basisschoolleerling voor te bereiden op de middelbare school. De lessen zorgen ervoor dat de geleerde stof niet wegzakt en daarnaast bereiden wij alvast een aantal ‘nieuwe’ vakken voor het volgende jaar voor, zoals wiskunde, geschiedenis, talen, etc.

Het ‘Klaar voor de brugklas!‘-programma van De Studietuin gebruikt juist deze maanden waarin op school alles in het teken staat van kamp, afscheid en een eindmusical om na te gaan waar hiaten in de lesstof zitten, maar meer nog om te ‘leren studeren’. De middelbare school heeft immers een totaal andere werkwijze dan de lagere school. Door vooraf al kennis te maken met die werkwijze, beginnen leerlingen goed voorbereid aan de middelbare school. En een goed begin is het halve werk!

Zomerschool

Zomervakantie is heerlijk: lekker lang, ontspannen en even geen school. Algemeen bekend is dat de lesstof bij iedere leerling wegzakt na een periode van zes weken geen school te hebben gehad; zowel de sterke leerlingen, als de zwakkere leerlingen. De Studietuin biedt uitkomst met de zomerschool: tijdens de vakantie toch de lesstof een beetje bijhouden. Ook is er nu tijd om een en ander dat niet duidelijk was nog eens te bekijken, uitgelegd te krijgen, of in te lopen. Zo helpt De Studietuin je weer even de puntjes op de i te zetten.