Basisschool

De Studietuin basis

Tegenwoordig worden er steeds meer eisen gesteld aan basisschoolleerlingen. De (eind)resultaten op de basisschool zijn bindend en vaak in grote mate bepalend voor de loopbaan van de leerling. Met behulp van het doeltreffende bijlesprogramma van De Studietuin zorgen we dat uw kind en u meer controle krijgen over de schoolprestaties en dus zijn of haar toekomst.

Intake
Aan de slag
Evaluatie
Resultaat

Onze werkwijze

De Studietuin hanteert een vaste intake-procedure. Aan de hand daarvan kunnen wij nauwkeurig vaststellen waar de problemen precies liggen en hoe deze zo snel mogelijk op te lossen. Of het een rekenprobleem, moeite met spelling of begrijpend lezen is: De Studietuin heeft voldoende deskundigheid en oefenstof om uw kind te helpen. Wij geven intensieve ‘bijles-op-maat’, geven individuele aandacht, gaan terug in de stof, werken met oefenbladen, concrete materialen en uitgebreid geteste computerprogramma’s om de basisstof bij te spijkeren. Zo kan uw kind zelfvertrouwen ontwikkelen, neemt het plezier in de lessen op school (weer) toe en zullen betere prestaties volgen.

Ouders en de leerkracht van een leerling kunnen de prestaties van het kind bij De Studietuin op de voet volgen. Men kan inloggen op een digidossier waarin door de begeleiders, elke keer dat de leerling een bijles heeft gevolgd, wordt bijgehouden wat er met de leerling is behandeld. Ook worden er notities gemaakt over het functioneren van een leerling. Er wordt gelet op concentratie, inzet, kunde, etc. Op deze manier ontstaat er een overkoepelend beeld waar ouders, de school, De Studietuin en de leerling in het bijzonder zijn voordeel mee kan doen.

Onze basisschooldiensten

BIJLES
Werken aan zelfvertrouwen en plezier in het leren: ‘bijles-op-maat’.
BEGELEIDING DYSLEXIE/DYSCALCULIE
Extra aandacht en de juiste oefenstof en oefenwijze voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.
CITOTRAINING
Extra oefenen voor de citotoets; voor alle leerlingen vanaf groep vier.
ZOMERSCHOOL
Bijspijkeren en bijhouden: tijdens de zomervakantie de stof niet laten wegzakken.
KLAAR VOOR DE BRUGKLAS!
Alvast kennismaken met de werkwijze van de middelbare school en je voorbereiden op de verschillende (nieuwe) vakken.