Diensten voor middelbare scholieren

Intake
Aan de slag
Evaluatie
Resultaat

Huiswerkbegeleiding

Succes op school is voor een groot deel een kwestie van goed plannen, de juiste studievaardigheden gebruiken en gemotiveerd blijven. De huiswerkbegeleiding van De Studietuin is erop gericht leerlingen bewust te maken van het belang van deze drie elementen. Daarnaast ondersteunen we de leerlingen uiteraard ook inhoudelijk bij elk vak.

Huiswerk is in veel gezinnen een voortdurende bron van zorg en discussie. De Studietuin neemt deze zorg graag bij de ouders weg door de scholieren een rustige en stimulerende omgeving te bieden met voldoende controle.

De mogelijkheid bestaat voor ouders om de prestaties van een leerling bij de Studietuin op de voet te volgen. Er kan worden ingelogd op ons digidossier waarin van elke begeleiding een verslagje wordt gezet. Ook worden hier de op school behaalde cijfers genoteerd en staat er een overzicht van de toetsen die zijn ingepland.

Bijles

Een middelbare scholier die bij één of meer vakken achterstand heeft opgelopen, verliest al snel de motivatie.

Het is dan belangrijk om in een vroeg stadium de leerling bij te werken zodat hij/zij weer snel mee kan doen in de klas. Is een achterstand al langer aan de orde, dan gaan we eerst een paar bijlessen terug in de stof om de basis te verstevigen.

De Studietuin heeft een team van bijlesprofessionals die op basis van uitgebreide vakinhoudelijke kennis in staat zijn de leerling bij te spijkeren in elk vak dat er op de middelbare school wordt gegeven. De Studietuin hanteert een vaste intake-procedure. Aan de hand hiervan kunnen wij nauwkeurig vaststellen waar behoefte aan is en hoe wij de leerling weer zo snel mogelijk op het gewenste niveau kunnen krijgen.

De mogelijkheid bestaat voor ouders om de prestaties van een leerling bij de Studietuin op de voet te volgen. Er kan worden ingelogd op het digidossier waarin van elke bijles bijgehouden wordt wat met de leerling bij De Studietuin behandeld is. Ook worden hier de op school behaalde cijfers genoteerd en worden er notities op het gebied van werkhouding en planningsvaardigheden gemaakt.

Brugklasprogramma

Het brugklasprogramma is een vorm van huiswerkbegeleiding waarbij de nadruk ligt op het aanleren van de nieuwe studievaardigheden die nodig zijn in het voortgezet onderwijs. Tijdens de begeleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het plannen, samenvatten, mindmappen, grammatica leren, woordjes leren,toets voorbereiding en het wegwijs worden op school. Daarnaast wordt er gekeken naar de rekenvaardigheden, het ontleden en de werkwoordspelling.
De mogelijkheid bestaat voor ouders om de prestaties van een leerling bij de Studietuin op de voet te volgen. Er kan worden ingelogd op ons digidossier waarin van elke begeleiding een verslagje wordt gezet. Ook worden hier de op school behaalde cijfers genoteerd en staat er een overzicht van de toetsen die zijn ingepland.

Examentraining en PTA-/SE-training

Zenuwen? Faalangst? Onzekerheid? Voor een groot aantal kinderen en jonge mensen is een examen een gruwelijk vooruitzicht. Vaak zelfs zo, dat de prestaties tijdens het examen veel minder zijn dan verwacht mag worden. 

In de aanloop naar de SE’s en de examens biedt De Studietuin extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Samen met de leerling wordt nagegaan waar het probleem zou kunnen liggen en samen wordt gewerkt aan het opbouwen van het zelfvertrouwen. Hiermee wordt de kans op een goed resultaat aanzienlijk verhoogd!

 

Bijles strippenkaart

Voor onze leerlingen in de huiswerkbegeleiding bieden wij de bijlesstrippenkaart aan. Je koopt 11 bijlessen voor de prijs van 10. De bijlessen zijn het hele schooljaar en voor elk vak inzetbaar.
Handig voor als je een onderdeel niet snapt of een belangrijke toets hebt.

Huiswerkbegeleiding strippenkaart

Voor onze leerlingen in de huiswerkbegeleiding of bijles bieden wij een extra strippenkaart aan. Je koopt 10 keer extra huiswerkbegeleiding voor de prijs van 8. Deze lessen zijn 3 maanden geldig en elke dag inzetbaar. Handig voor wanneer je een moeilijke of heel belangrijke periode tegemoet gaat.

Proefwerkboost 

Als je in de aanloop naar een belangrijke toets wel wat extra ondersteuning kan gebruiken, biedt De Studietuin een proefwerkboost aan. In drie bijlessen wordt je optimaal voorbereid op aankomende toets.