De Studietuin OSB

De samenwerking

Met ingang van het kalenderjaar 2013 startten De Studietuin en OSB met een professioneel en intensief eindexamen begeleidingsproject. Dit project concentreert zich op maximaal resultaat door middel van individuele begeleiding met daarnaast controle op planning en de kwaliteit en intensiteit van de studie-/leerstrategieën en activiteiten. Alle eindexamenleerlingen  die in dat jaar door De Studietuin werden begeleid, zijn geslaagd!

 

Intake
Aan de slag
Evaluatie
Resultaat


Huiswerkbegeleiding

Inmiddels verzorgt De Studietuin naast eindexamenbegeleiding ook huiswerkbegeleiding op de OSB:

Succes op school is voor een groot deel een kwestie van goed plannen, de juiste studievaardigheden gebruiken en gemotiveerd blijven. De huiswerkbegeleiding van De Studietuin is erop gericht leerlingen bewust te maken van het belang van deze drie elementen. Daarnaast ondersteunen we de leerlingen uiteraard ook inhoudelijk bij elk vak.

Huiswerk is in veel gezinnen een voortdurende bron van zorg en discussie. De Studietuin neemt deze zorg graag bij de ouders weg door de scholieren een rustige en stimulerende omgeving te bieden met voldoende controle.

De mogelijkheid bestaat voor ouders om de prestaties van een leerling bij de Studietuin op de voet te volgen. Er kan worden ingelogd op ons digidossier waarin van elke begeleiding een verslagje wordt gezet. Ook worden hier de op school behaalde cijfers genoteerd en staat er een overzicht van de toetsen die zijn ingepland.

Huiswerkbegeleiding OSB
€ 15
per dag

al het schoolwerk ingepland

plan van aanpak

elke les rapportage

contact met de mentor

minimaal twee keer per week

HUISWERKBEGELEIDING OSB
Plannen en bijhouden. Altijd weten waar je aan toe bent.