Middelbaar

De Studietuin middelbaar

Hoewel veel middelbare scholieren het niet zo zien, is de middelbare school echt een springplank naar de toekomst. Tijdens de middelbare school kiezen leerlingen voor hun toekomstige vakgebied, studiestijl en trainen zij hun studievaardigheden. De Studietuin helpt met een optimale voorbereiding op het eindexamen, vanaf de brugklas.

Intake
Aan de slag
Evaluatie
Resultaat

Onze werkwijze

Bij De Studietuin staat aandacht en de uiteindelijke zelfredzaamheid van de leerling centraal. De werkwijze van De Studietuin concentreert zich op het aanleren van de juiste studievaardigheden. Samen met de leerling streven we er naar dat de leerling met succes maar vooral ook met plezier de middelbare school-periode beleeft. Plezier in het leren wordt pas gevonden als er succes is en succes bereik je als je efficiënt en effectief studeert. Dat leer je bij De Studietuin.

Steeds bieden we, in de vorm van intensieve begeleiding en bijlessen, de helpende hand waar het nodig is. We leren de leerling zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de schoolprestaties en we bieden ondersteuning op de juiste momenten. Wij creëren een veilige en motiverende leeromgeving  waar onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Ouders en de leerkracht van een leerling kunnen de prestaties van het kind bij De Studietuin op de voet volgen. Men kan inloggen op een digidossier waarin door de begeleiders, elke keer dat de leerling een bijles heeft gevolgd, wordt bijgehouden wat er met de leerling is behandeld. Ook worden er notities gemaakt over het functioneren van een leerling. Er wordt gelet op concentratie, inzet, kunde, etc. Op deze manier ontstaat er een overkoepelend beeld waar ouders, de school, De Studietuin en de leerling in het bijzonder zijn voordeel mee kan doen.

Onze diensten voor middelbare scholieren

HUISWERKBEGELEIDING
Plannen en bijhouden. Altijd weten waar je aan toe bent.
BIJLES
Samen met een bijlesdocent zorgen we dat je weer helemaal bij bent.
SE-/PTA-TRAINING
Goed plannen en veel oefenen. Deze toetsen zijn even belangrijk als het Centraal Schriftelijk examen.
EXTRA DIENSTEN
Voor wanneer het wat zwaarder is, bieden wij extra (tijdelijke) diensten aan; op maat.