Tarieven

Tarieven basisschool

Bijles basisschool
€ 25
les

maximaal 2 leerlingen

1 uur of 2 uur per keer

elke les rapportage

3x per schooljaar evaluatie

alle basisschoolvakken

elke les huiswerk

Citotraining
v.a. € 40
pakket

maximaal 2 leerlingen

1 of 2 uur per keer

alle onderdelen van de citotoets

elke les huiswerk

flexibel in te plannen

Zomerschool
v.a. € 90
4 lessen

maximaal 2 leerlingen

1 of 2 uur per keer

alle basisschoolvakken

elke les huiswerk

flexibel in te plannen

Basisschool 'extra'

Naast onze reguliere basisschool diensten, bieden wij ook 'extra' begeleiding voor leerlingen die net dat extra steuntje nodig hebben. Zo hebben wij voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie, of leerlingen met faalangst, een extra programma samen met onze partners ontwikkeld om die leerlingen ook in staat te stellen 'alles' eruit te halen.
Een leerbeperking maakt je namelijk niet dom, maar gewoon een beetje anders. En anders maakt de wereld toch interessant?

DYSLEXIE/DYSCALCULIE

maximaal 2 leerlingen

1 of 2 uur per keer

elke les rapportage

3x per schooljaar evaluatie

alle basisschoolvakken

elke les huiswerk

nazorgtraject dyslexie-behandeling

hulp bij aanvraag dyslexie-onderzoek

KLAAR VOOR DE BRUGKLAS!

speciaal voor groep 8

1 of 2 uur per keer

elke les rapportage

alle basisschoolvakken

elke les huiswerk

wiskunde, Nederlands, Engels en extra vakken naar keuze

studievaardigheden en agendabeheer voor de middelbare school

BIJLES OP SCHOOL

maximaal 2 leerlingen

1 of 2 uur per keer

elke les rapportage

3x per schooljaar evaluatie

alle basisschoolvakken

elke les huiswerk

les op school

Tarieven middelbare school

Huiswerkbegeleiding
€ 25
dag

alle schoolwerk ingepland

plan van aanpak

elke les rapportage

3x per schooljaar evaluatie

contact met de mentor

elke werkdag van 11:00-19:00

* minimaal twee keer per week

Bijles
€ 35
1 uur

1 uur intensieve bijles

voor elk vak

plan van aanpak

elke bijles rapportage

cijferwaarschuwing

contact met docent

Examen/PTA-/SE-/training
€ 65
2 uur

intensieve bijles

2 uur per keer

elke les huiswerk, ook vooraf

oefentoets met cijfer prognose

Toets tips & tricks

* voor onze bestaande leerlingen is het mogelijk om strippenkaarten aan te vragen voor onze diensten. Zo kan een leerling die huiswerkbegeleiding heeft, een bijles strippenkaart aanvragen. En natuurlijk andersom. neem contact met ons op voor meer informatie.

Middelbaar extra

In het leven van een middelbare scholier kan het soms (te) druk zijn. Dan loop je wat achter met je huiswerk, met een vak of met jezelf. De Studietuin biedt extra diensten die je (tijdelijk) kan inzetten om letterlijk even bij te komen. En onze strippenkaarten? Die zijn drie maanden geldig, dus ook in te zetten voor die ene lastige toets.

ProefwerkBOOST
€ 100
per keer

3 bijlessen in de aanloop naar een proefwerk

uitgebreide oefentoets

cijferprognose

Brugklasprogramma
€ 25
per les

huiswerkbegeleiding speciaal voor eersteklassers

extra aandacht voor de belangrijkste studievaardigheden

extra aandacht voor taal en rekenen

elke les rapportage

open van 11:00 tot 19:00

profielkeuze advies
€ 25
per gesprek

inventarisatie huidige stand

individuele gesprekken

alle scenario's op een rij

toekomstbeeld

Betaling van de lessen
  • Eenmalig inschrijfgeld: € 15,00.
  • We werken met een lesperiode van minimaal een maand (geen losse lessen).
  • Minimaal 1x per week bijles.
  • Betaling via automatische incasso.
  • Opzegging uitsluitend schriftelijk voor het einde van de maand, met een opzegtermijn van een maand.
Bijzondere situaties
In bijzondere gevallen kunt u een verzoek indienen voor financiële ondersteuning bij de bijlessen/huiswerkbegeleiding. De Studietuin kan u daar meer over vertellen.